Офіційні правила рекламної акції «1+1 на пінне»


Офіційні правила рекламної акції «1+1 на пінне»

07.05.2020

1. Організатор рекламної акції.

1.1. Організатором рекламної акції “1+1 на пінне” (надалі – «Акція») є ТОВ «КОН БРІО» (код ЄДРПОУ 35021349), яке знаходиться за адресою: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, вулиця Київська, будинок 13. (надалі - "Організатор Акції").

2. Територія та строки проведення Акції.

2.1. Акція триватиме з «07.05.2020 по 31.05.2020 включно (надалі за текстом – «Період проведення Акції») в мережі піцерій «Маріо» за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 13 (надалі – ресторан).

3. Участь у Акції

3.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які є громадянами України і проживають на території України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п. 3.2. даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

3.2. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі в Акції необхідно в Період проведення Акції замовити 1 (один) літр пива Старопрамен та отримати другий літр пива Старопрамен у подарунок або замовити 1(один) літр пива Чернігівське Біле (надалі – замовлення), та отримати другий літр пива Чернігівське Біле в подарунок. Кількість замовлень для отримання акційної пропозиції необмежена.

4.2. Під подарунком мається на увазі придбання: акційної позиції Старопрамен пива 1+1 за ціню 66.00 та акційної позиції Чернігівське Біле 1+1 за ціною 65.00.

4.3. Акційною пропозицією можна скористатись під час замовлення «з собою» та при замовленні на доставку.

4.4.Інші знижки та акційні пропозиції, купони з даною акцією не діють.

При використанні акційної пропозиції, бонуси за бонусною програмою “Salad” на чек не нараховуються.

5. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

5.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення інформації щодо механіки Акції на офіційному сайті salad.com.ua

5.2. Додаткова інформація щодо Акції надається за телефоном 067-408-95-48 протягом усього Періоду проведення Акції. Вартість дзвінків зі стаціонарних телефонів визначається за діючими тарифами та оплачуються згідно з діючими тарифами. Дзвінки, що здійснюються через операторів мобільного зв’язку, є платними та тарифікуються відповідно до тарифів, встановлених операторами мобільного зв’язку.

6. Обмеження

6.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років.

У разі, якщо під час проведення Акції буде достеменно встановлено, що особа, яка прийняла участь в Акції не може бути Учасником (п.3 цих Правил), Учасник втрачає право на Акційну пропозицію.

6.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі Акційної пропозиції, вказаної в даних Правилах.

6.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасника Акції скористатись Акційною пропозицією з причин, що не залежать від Організатора Акції.

6.4. Організатор Акції не бере на себе відповідальності щодо будь-яких суперечок Учасників з третіми особами стосовно прав на Акційну пропозицію.

6.5.Організатор Акції не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на Акційну пропозицію. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.6. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

6.7. Право на Акційну пропозицію надається лише особам, які є Учасниками Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Акційна пропозиція буде предметом угоди або засобом платежу.

6.8. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

6.9.У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.10. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатись Акційною пропозицією, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.11. Замовник Акції має право змінити Період проведення Акції без попередження.

7. Інші умови

7.1. Беручи участь у Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або порядком отримання Акційної пропозиції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та Акційної пропозиції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

Джерела офіційних правил акції та контактна інформація

Телефон 067-408-95-48 або за запитом у персоналу ресторану.

Директор ТОВ "КОН БРІО"

Сухомлин С. В.Повернення до списку