Офіційні правила акційної пропозиції «Black Friday в мережі Salad»


Офіційні правила акційної пропозиції «Black Friday в мережі Salad»

Офіційні правила акційної пропозиції «Black Friday в мережі Salad»

26.11.2019 Організатор рекламної акції.
1.1. Організатором рекламної акції «Black Friday в мережі Salad» (надалі – «Акція») є ТОВ «КОН БРІО» (код ЄДРПОУ 35021349), яке знаходиться за адресою: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, вулиця Київська, будинок 13. (надалі – “Організатор Акції”).

Територія та строки проведення Акції.
2.1. Акція триватиме з 28.11.2019р. по 30.11.2019р. включно (надалі за текстом – «Період проведення Акції») в Pizza Café Мандри за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77; в мережі піцерій Маріо за адресами: м.Житомир, вул. Київська, 13; вул. І.Кочерги, 3; вул. Київська, 77; в суші-барах Черепаха за адресами: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 12 та вул. Київська, 77; в BBQ PUB Pleasantville за адресою:м. Житомир, вул. Київська, 13. (надалі – ресторани)

Участь у Акції
3.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які є громадянами України і проживають на території України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п. 3.2. даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

3.2. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Детальні умови участі в акції
4.1. Акція «Black Friday в мережі Salad» являє собою можливість придбання визначених позицій з меню зі знижкою.

4.2. При придбанні страв зі знижкою кількість однієї позиції в один чек не повинна перевищувати 8 одиниць.

4.3. Страви можна замовити в залі, «з собою» та на доставку.

4.4. Визначений перелік страв зі знижкою не може змінюватись.

4.5. Інші знижки та акційні пропозиції, купони з даною акцією не діють.

4.6. Акція діє при наявності акційних пропозицій.

4.7.Інші знижки та акційні пропозиції, купони з даною акцією не діють.
При використанні акційної пропозиції, бонуси за бонусною програмою Salad на чек не нараховуються та розрахунок ними не діє.

Порядок і спосіб інформування про умови Акції
5.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

5.2. Додаткова інформація щодо Акції надається за телефонами: Мандри Pizza Café – (067) 411-26-00; мережа піцерій Маріо – (067) 408-95-48; суші-бари Черепаха – (067) 407-83-86; BBQ PUB Pleasantville – (068) 786-28-88 протягом усього Періоду проведення Акції. Вартість дзвінків зі стаціонарних телефонів визначається за діючими тарифами та оплачуються згідно з діючими тарифами. Дзвінки, що здійснюються через операторів мобільного зв’язку, є платними та тарифікуються відповідно до тарифів, встановлених операторами мобільного зв’язку.

Обмеження
6.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років.

У разі, якщо під час проведення Акції буде достеменно встановлено, що особа, яка прийняла участь в Акції не може бути Учасником (п.3 цих Правил), Учасник втрачає право на Акційну пропозицію.

6.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі Акційної пропозиції, вказаної в даних Правилах.

6.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасника Акції скористатись Акційною пропозицією з причин, що не залежать від Організатора Акції.

6.4. Організатор Акції не бере на себе відповідальності щодо будь-яких суперечок Учасників з третіми особами стосовно прав на Акційну пропозицію.

6.5.Організатор Акції не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на Акційну пропозицію. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.6. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

6.7. Право на Акційну пропозицію надається лише особам, які є Учасниками Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Акційна пропозиція буде предметом угоди або засобом платежу.

6.8. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

6.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.10. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатись Акційною пропозицією, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.11. Замовник Акції має право змінити Період проведення Акції без попередження.

Інші умови
7.1. Беручи участь у Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або порядком отримання Акційної пропозиції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та Акційної пропозиції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.Джерела офіційних правил акції та контактна інформація

Телефони Мандри Pizza Café – (067) 411-26-00; мережа піцерій Маріо – (067) 408-95-48; суші-бари Черепаха – (067) 407-83-86; BBQ PUB Pleasantville – (068) 786-28-88 або за запитом у персоналу ресторанів.Директор ТОВ “КОН БРІО”Сухомлин С. В.


Повернення до списку