Гроші на суші


Гроші на суші

Гроші на суші

08.02.2019

Тільки 14.02 до 17:00 зроби замовлення у суші-барі Черепаха або замов доставку роллів на сумму від 400грн та отримай 50 грн на суші

Офіційні правила акції «50 грн на суші в суші-барі Черепаха»

1. Організатор/Виконавець акції

1.1. Організатором та Виконавцем акції «50 грн на суші» (надалі – «Акція») є ТОВ «КОН БРІО» (код ЄДРПОУ 35021349), яке знаходиться за адресою: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, вулиця Київська, будинок 13(надалі - Організатор Акції).

2. Територія (місце проведення) та строки проведення Акції

2.1. Акція триватиме у період  з 14.02-28.02.2019  (надалі – Період проведення акції) в суші-барах Черепаха за адресами: вул. В. Бердичівська, 12 та Київська, 77 ТРЦ Глобал ( надалі – Ресторан, місце проведення Акції).

3. Детальні умови проведення Акції

3.1. Акція «50 грн на суші в суші-барі Черепаха» являє собою можливість розрахунку за замовлення в Ресторані сертифікатом номіналом в 50 грн у Період проведення акції.

3.2. Сертифікат 50 грн надається за кожні 400 грн замовлення.

3.3. Акція розповсюджується як на замовлення в залі, так і на замовлення «з собою» та на доставку.

3.4. Сертифікат можна використати при наступному замовленні.

3.5. Сертифікат не діє на замовлення «на час».

3.6. Бонуси нараховуються згідно офіційних правил бонусної програми Salad.

3.7. Сертифікат 50 грн не розповсюджується на алкоголь та тютюн.

3.8. Вартість сертифікату  0,01 грн  з ПДВ.

4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

4.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення детально всіх умов проведення Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції (друкована реклама, каталоги, буклети, листівки, брошури) та/або на сайті https://salad.com.ua/.

4.2. Додаткова інформація (роз’яснення) щодо Акції надається за телефоном 0412-41-88-63 протягом усього Періоду проведення Акції. Вартість дзвінків зі стаціонарних телефонів визначається за діючими тарифами та оплачуються згідно з діючими тарифами. Дзвінки, що здійснюються через операторів мобільного зв’язку, є безкоштовними

5. Обмеження

5.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років. В Акції можуть приймати участь виключно дієздатні повнолітні особи (які досягли 18 років).

У разі, якщо під час проведення Акції буде достеменно встановлено, що особа, яка прийняла участь в Акції не може бути Учасником (відповідно до розділу 3, 5 цих Правил), Учасник втрачає право на отримання подарунку на умовах Акції.

5.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у даних Правилах.

5.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасника Акції скористатись наданим Подарунком з причин, що не залежать від Організатора Акції.

5.4. Організатор Акції не бере на себе відповідальності щодо будь-яких суперечок Учасників з третіми особами стосовно прав на Подарунок та отримання Подарунку.

Організатор Акції не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Подарунку. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.5. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

5.6. Отримання Подарунку допускається лише особами, які є Учасниками Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.

5.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

5.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.9. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок або скористатися ним особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

5.10. Замовник Акції в односторонньому порядку має право змінити Період проведення Акції без попередження, шляхом повідомлення (розповсюдження) інформації про такі зміни у місці проведення Акції.

6. Інші умови

6.1. Беручи участь у Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

7. Персональні дані

7.1.Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Організатору повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями для надсилання інформації та повідомлень про акцію «Витрачай бонуси в ресторані Барбарис», тощо.

7.2. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

7.3. Метою обробки персональних даних є забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції.

7.4. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцю бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Права Учасника, як особи персональні дані якої використовуються у відповідності до положень даних Правил, походять з Закону України «Про захист персональних даних». Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

8. Джерела офіційних правил акції та контактна інформація

Телефон 0412 – 41-88-63 або за запитом у персоналу закладу у місці проведення Акції

 


Повернення до списку